Dział Współpracy z Zagranicą - Aktualności

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki

Dofinansowanie udziału w Konferencjach i Sympozjach

Fundacja Partners Polska zaprasza pracowników nauki do składania wniosków o dofinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej pomocy rozwojowej.  O dotację mogą ubiegać się osoby, które są doktorantami lub posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 5 lat. Czytaj dalej »

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny INFRASTRUKTURA BADAWCZA W 7 PROGRAMIE

RAMOWYM: SUKCESY I MOŻLIWOŚCI. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca w godzinach 11.00 - 15.30, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

*The Richardson Scholarship*

This is a scholarship opportunity for a graduate of the Medical University of Warsaw to study at the University of St Andrews, Scotland.

*The Richardson Scholarship*

Fulbright - stypendia w USA

Przedstawiamy aktualną ofertę stypendiów  w USA  w ramach programów Fulbrighta dla pracowników i studentów polskich wyższych uczelni.                                                

***  Czytaj dalej »

Konkurs w ramach projektu ERA-NET NEURON

19 stycznia 2009 roku otwarto międzynarodowy konkurs w ramach projektu ERA-NET NEURON. Temat konkursu: “Development and advancement in methods and technologies towards the understanding of brain diseases”.  

Czytaj dalej »

Program TEAM – nabór do III edycji do 15 marca 2009

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w III edycji Programu Team realizowanego w ramach działania 1.2 PO IG. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodych naukowców w pracach badawczych oraz podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce.

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane w trzech obszarach: Czytaj dalej »

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - III nabór luty 2009

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłasza trzeci otwarty nabór wniosków.

Czytaj dalej »

II Konferencja dla doktorantów

W imieniu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji “Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” która odbędzie się 19 lutego 2009 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej »

Granty na granty - nowy nabór

W poniedziałek, 26 stycznia 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie kolejnej edycji konkursu "Granty na Granty".

Inicjatywa skierowana jest do zespołów z Polski, które złożą wniosek (ściśle określony typ) w roli koordynatora konsorcjum międzynarodowego.

Wszelkie informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej: Czytaj dalej »