CEEPUS

CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich.

Warszawski Uniwersytet Medyczny uczestniczy w ramach tego programu w sieci akademickiej: „New technologies in the undergraduate and postgraduate education of medical biochemists – HR-045”. Koordynatorem tego programu tematycznego jest Uniwersytet w Zagrzebiu.

Celem programu jest realizacja wspólnych projektów badawczych, wykonywanie części badań do pracy magisterskiej lub doktorskiej, prowadzenia badań w ramach praktyk studenckich.

W ramach programu CEEPUS odbywają się również wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich z naszej uczelni do ośrodków uniwersyteckich i akademii medycznych w Zagrzebiu (Chorwacja), Austrii (Graz), Czechach (Praga), Bułgarii (Sofia), Słowenii (Ljubljana) i na Węgrzech (Pecs, Szeged), które są partnerami programu HR-045.

Dokładne informacje na stronie: http://www.ceepus.info/