Dział Współpracy z Zagranicą - Aktualności

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców - otwarte konkursy

  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / DAAD) 

Stypendia dla absolwentów

Stypendia dla doktorantów

Stypendia dla naukowców (postdoc oraz z dłuższym stażem) 


Stypendia dla absolwentów

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków - umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających. Stypendium trwa od 10 do 24 miesięcy.

Spotkania informacyjne - 7. Program Ramowy

Szanowni Panstwo, W związku z otwarciem nowych konkursów w programie szczegółowym "Współpraca" 7. Programu Ramowego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) organizuje we wrześniu br. spotkania informacyjne dotyczące następujących priorytetów:  

ZDROWIE 

A.   3 września 2009 r. – WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Warszawa

Nowy konkurs w ramach 7. Programu Ramowego

Przypominamy o konkursie ogłoszonym w ramach priorytetu ZDROWIE w 7. Programie Ramowym                                       

szczegóły pod adresem: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/health-2010-topics_en.pdf

NABÓR EKSPERTÓW European Institute of Innovation and Technology

Do dnia 27 sierpnia 2009 trwa nabór wniosków do grupy niezależnych ekspertów EIT. Pełen tekst zaproszenia znajduje się pod adresem http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/experts_page/expert...

Dofinansowanie udziału w Konferencjach i Sympozjach

Fundacja Partners Polska zaprasza pracowników nauki do składania wniosków o dofinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej pomocy rozwojowej.  O dotację mogą ubiegać się osoby, które są doktorantami lub posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 5 lat.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny INFRASTRUKTURA BADAWCZA W 7 PROGRAMIE

RAMOWYM: SUKCESY I MOŻLIWOŚCI. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca w godzinach 11.00 - 15.30, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

*The Richardson Scholarship*

This is a scholarship opportunity for a graduate of the Medical University of Warsaw to study at the University of St Andrews, Scotland.

*The Richardson Scholarship*

As the result of a bequest, The University of St Andrews is delighted to announce a 3 year PhD studentship for a graduate of the Medical University of Warsaw to conduct research within the Bute Medical School.

The candidate must have been resident in Poland as of 1st March 2008 to be eligible for the award.

Fulbright - stypendia w USA

Przedstawiamy aktualną ofertę stypendiów  w USA  w ramach programów Fulbrighta dla pracowników i studentów polskich wyższych uczelni.                                                

*** 

1. Stypendia badawcze, Fulbright Advanced Research Awards 2010-2011.Zgłoszenia do 20 czerwca 2009. Realizacja  indywidualnego projektu badawczego, dwie kategorie: 

Konkurs w ramach projektu ERA-NET NEURON

19 stycznia 2009 roku otwarto międzynarodowy konkurs w ramach projektu ERA-NET NEURON. Temat konkursu: “Development and advancement in methods and technologies towards the understanding of brain diseases”.  

Program TEAM – nabór do III edycji do 15 marca 2009

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w III edycji Programu Team realizowanego w ramach działania 1.2 PO IG. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodych naukowców w pracach badawczych oraz podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce.

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane w trzech obszarach:

Strony