Dział Współpracy z Zagranicą - Aktualności

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - III nabór luty 2009

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłasza trzeci otwarty nabór wniosków.

II Konferencja dla doktorantów

W imieniu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji “Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” która odbędzie się 19 lutego 2009 roku w Warszawie.

 

Szanowni Państwo!

Granty na granty - nowy nabór

W poniedziałek, 26 stycznia 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie kolejnej edycji konkursu "Granty na Granty".

Inicjatywa skierowana jest do zespołów z Polski, które złożą wniosek (ściśle określony typ) w roli koordynatora konsorcjum międzynarodowego.

Wszelkie informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej:

Program dla Młodych Naukowców - nowy termin składania wniosków

Program dla Młodych Naukowców (Young Scientists Programme) realizowany wspólnie przez British Council oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przedłużenie terminu składania dokumentów do 15 grudnia 2008.

Szczegółowe informacje: http://www.britishcouncil.org/pl/poland-young-scientists-programme.htm

Nowy nabór stypendystów Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego

Wyszehradzki Program Stypendialny jest specjalnym programem utworzonym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany studenckiej, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego kandydatom, którzy są mieszkańcami państw V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) lub mieszkańcami krajów  nie należących do Unii Europejskiej (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośni

Ogłoszenie o konkursie w ramach III edycji programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach III edycji programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

1. Forma wsparcia
W ramach programu przyznawane są jednostkom naukowym środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych, obejmujących udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: Kalendarz Imprez

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych spotkaniami dotyczącymi Programów Badawczych UE ( w tym 7 Programu Ramowego), do korzystania z linku:

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/index.html#

Strony