DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2020/2021

W związku z wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA oraz PRAKTYKI w roku akademickim 2020/2021.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych: 20-30.04.2020 wyłącznie drogą mailową

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego kwestionariusza na stypendium zagraniczne na adres mailowy: marta.molek@wum.edu.pl

KWESTIONARIUSZ STUDIA

KWESTIONARIUSZ PRAKTYKI

Do skanu kwestionariusza należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie udziału w kole naukowym i potwierdzenie znajomości jęz. obcego, a w przypadku praktyk również list intencyjny z instytucji zagranicznej. Załączniki mogą być przygotowane w formie skanu, potwierdzenia mailowego od opiekuna koła, lektora, lekarza przyjmującego na praktyki, wyniku testu językowego online etc.

Uwaga: nie wymagamy dołączania poświadczenia średniej ocen z Dziekanatu. Dział Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z poszczególnymi Wydziałami zweryfikuje średnie aplikujących studentów.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na STUDIA

ZAPRASZAMY!