Jesteś tutaj

Składanie wniosku

 

Komisja Europejska nadała Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu unikalny numer PIC (Participant Identity Code): 999 878 329. Numerem tym należy posługiwać się również w procesie aplikacji.

Informacje potrzebne do wypełnienia formularza wniosku w 7PR (PROPOSAL SUBMISSION FORM):

A2.1

 • Organisation legal name: Warszawski Uniwersytet Medyczny / The Medical University of Warsaw
 • Organisation short name: MUW
 • Legal address: Zwirki i Wigury 61, 02-091 Warsaw, Poland,
  http://www.wum.edu.pl
  Status of your Organisation:

 • Non-profit organisation: YES
 • Public body: YES
 • Research organisation: YES
 • Higher or secondary organisation: YES

A2.2

 1. Is your number of employees smaller than 250? (full time equivalent) NO
 2. Is your annual turnover smaller than 50 million euro? YES
 3. Is your annual balance sheet total smaller than 43 million euro? NO
 4. Are you an autonomous legal entity? YES

Do you conform to the Commission's definition of an SME? NO

KOSZTY POŚREDNIE

Organy publiczne o charakterze niezarobkowym (w tym WUM), które nie są w stanie określić w sposób rzeczywisty swoich kosztów pośrednich przypadających na projekt, korzystają z preferencyjnych zasad dot. wysokości ryczałtu na koszty pośrednie. Koszty pośrednie naliczane się od sumy kosztów bezpośrednich z pominięciem podwykonawstwa:

 • Udział w projektach obejmujących działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne

  • 60% w przypadku dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010 r.
  • nie mniej niż 40% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009 r.

 • W Programie Szczegółowym IDEAS: 20%
 • W Programie Szczegółowym PEOPLE: 10%
 • W projektach typu akcje koordynacyjne i wspierające: 7%