Jesteś tutaj

Platforma Medyczna

OGÓLNOPOLSKA AKADEMICKA PLATFORMA MEDYCZNA

Cel, zadania, jednostki uczestniczące

Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna jest inicjatywą mającą na celu integrację i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych. Współpraca w ramach Platformy polegać będzie między innymi na: 

 • realizacji wspólnej strategii rozwoju dydaktyki i badańnaukowych zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej, 
 •  wymianie doświadczeń, wspólnych działaniach dydaktyczno-szkoleniowych i promocyjnych,
 • współuczestnictwu w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych,
 • optymalizacji alokacji środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą uczelni medycznych, 
 • prowadzeniu komplementarnych działań na rzecz realizacji rządowej polityki zdrowotnej w ścisłej współpracy z organami administracji państwowej,
 • wspólnym pozyskiwaniu funduszy na rozwój uczelni.  

Zainteresowanie współpracą w ramach Platformy wyraziły następujące jednostki:

 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Akademia Medyczna im. „Piastów Śląskich” we Wrocławiu
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 6. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 8. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 9. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Jednostka koordynująca prace „Platformy Medycznej” będzie wybierana na okres trzech lat spośród jednostek członkowskich. Na pierwszą kadencję wskazano Warszawski Uniwersytet Medyczny.Na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników Platformy wstępnie wyodrębniono 7 obszarów badawczych, w ramach których realizowane będą wspólne projekty naukowo-badawcze członków Platformy.