Jesteś tutaj

Erasmus+ wyjazdy dla nauczycieli akademickich

Program Erasmus+ oferuje stypendia zagraniczne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w WUM w celu prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich. Warunkiem koniecznym, jaki powinni spełniać kandydaci jest znajomość języka obcego oraz zgoda przełożonego. 

Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2018/2019 odbędzie sie w pierwszej połowie września 2018. W związku z tym, zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy + CV) będą przyjmowane w Dziale Współpracy z Zagranicą (pok. 623) w okresie od 1 lipca do 15 września 2019

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Kryteria podstawowe:

  • Nauczyciel akademicki musi być pracownikiem WUM (umowa o pracę).
  • Musi znać biegle język angielski i/lub język kraju, do którego wyjeżdża.
  • Musi posiadać doświadczenie dydaktyczne.

Kryteria dodatkowe:

  • Powinien czynnie włączać się do opieki nad studentami przyjeżdżającymi w ramach Programu Erasmus+.
  • Uczestniczyć w organizowaniu zajęć dydaktycznych (wykładów) prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Uczelni Partnerskich.
  • Uczestniczyć w programie kulturalnym przygotowywanym dla nauczycieli przyjeżdżających.

                                                                             PROCEDURA

Wyjazdy nauczycieli w celach dydaktycznych są finansowane na takich zasadach jak zagraniczne wyjazdy służbowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r . Dz.U. 2013 poz. 167): pokrywane są koszty podróży, zakwaterowania i diet.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd są zobowiązane do uzupełnienia i podpisania umowy dotyczącej wypłaty stypendium w 2 egzemplarzach, a następnie złożenia jej w Dziale Współpracy z Zagranicą nie później niż jeden miesiąc przed planowanym wyjazdem. Do umowy należy obowiązkowo dołączyć indywidualny program nauczania uzgodniony wcześniej z uczelnią partnerską i podpisany przez beneficjenta, kierownika macierzystej jednostki oraz stronę przyjmującą.

Warunkiem rozliczenia wyjazdu będzie złożenie potwierdzenia z pobytu w uczelni partnerskiej i dokumentów podróży oraz wypełnienie obowiązkowej ankiety online.

Aplikacje na tygodniowe wyjazdy zawierające formularz zgłoszeniowy wraz z podpisem Kierownika jednostki oraz CV należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą (Rektorat - pok. 623).

Wykaz uczelni partnerskich:

ANGLIA:

Sheffield Hallam University (położnictwo i pielęgniarstwo)
University of Central Lancashire (Zakład Bioanalizy i Analizy Leków)

AUSTRIA:
Medical University of Innsbruck

Medizinische Universitat Wien

BELGIA:
Leuven University College (położnictwo)

BUŁGARIA:
Medical University Sofia
Medical University of Varna
Medical University of Pleven 
Medical University of Plovdiv

CHORWACJA:
University of Rijeka
University of Split
University of Osijek  

CZECHY:
Universita Karlova v Praze (medycyna i stomatologia)

FINLANDIA:
University of Eastern Finland (medycyna, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne)

FRANCJA:

Universite de Reims Champagne-Ardenne (farmacja)
Institut de formation en Soins Infirmiers, Epinal (pielęgniarstwo)
Universite Catholique de Lille
Universite de Strasbourg
Universite Victor Segalen Bordeaux
Universite d'Orleans (chemia i biochemia)
Universite Montpellier 1   (farmacja)
Universite de Lorraine-Nancy
Universite de Limoges (farmacja)

Aix-Marseille Universite

GRECJA:
National and Kapodistrian University of Athens

HISZPANIA:
Universidad de Granada
Universidad de Malaga
Universidad de Alcala (farmacja)
Universidad de Lleida
Universidad Compultense de Madrid
Universidad de Murcia
Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad de Salamanca (farmacja)
Universidad Europea de Madrid
Universitat Rovira i Virgili (fizjoterapia)
Universidad de Cordoba
Universitat Jaume I - Castellon
Universidad de Santiago de Compostella (medycyna i stomatologia)
Universidad de Oviedo

HOLANDIA (Farmacja):
University of Groeningen (farmacja)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (pielęgniarstwo)

ŁOTWA:
Riga Stradins University

NIEMCY:
Heinrich-Heine Universitat Dusseldorf
University of Hamburg (farmacja)
Universitat Duisburg-Essen
Ruprecht-Karls Universitat Heidelberg
Universitat zu Koln
Julius-Maximilian-Universitat Wurzburg

Witten/Herdecke University 
Justus-Liebig-Universitat Gissen 
Georg-August-Universitat Gottingen 
Freie Universitat Berlin Charite 

PORTUGALIA:
Universidade do Porto (medycyna, farmacja i dietetyka)
Universidade dos Acores (pielęgniarstwo)
Instituto Politecnico do Porto (fizjoterapia)
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (pielęgniarstwo)
Instituto Politecnico de Braganca (zdrowie publiczne i dietetyka)
Universidade de Coimbra (medycyna i farmacja)
Universidade de Madeira (pielęgniarstwo)

RUMUNIA:
Universitatea "Transilvania" din Brasov
Ovidius University of Constanca
University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca (stomatologia)

SŁOWACJA: 
Pavol Josef Safarik University in Kosice 

SŁOWENIA:
University of Ljubljana (medycyna i pielęgniarstwo)
Univerza v Mariboru

TURCJA:
Cukurova Universitesi Adana
Ege University (medycyna, farmacja)
Istanbul University (medycyna, stomatologia)
Ondokuz Mayis University Samsun
Akdeniz University

Selcuk Universitesi Konya (stomatologia)
Baskent University Ankara (stomatologia)
Gazi University Ankara (stomatologia)

WĘGRY:
Semmelweis University Budapest (medycyna, stomatologia i farmacja)

WŁOCHY:
Universita della Campania Luigi Vanvitelli 
Universita degli studi di Napoli Federico II
Universita degli studia di Perugia
Universita degli studi di Siena 
Universita Degli Studi di Bari Aldo Moro
University of Catania
Universita degli studi di Palermo

Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
Universita di Pisa (farmacja i medycyna)
Universita degli studi di Genova

Zasady zostały ustalone w oparciu o wytyczne Narodowej Agencji Programu Erasmus.