Jesteś tutaj

Ubezpieczenie i leczenie za granicą - karta EKUZ

Ubezpieczenie, leczenie za granicą
Osoby, opłacające składki do NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ). Przed wyjazdem należy uzyskać kartę w wojewódzkim oddziale NFZ.


EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Osoba ubiegająca się o wydanie karty EKUZ powinna posiadać następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  • w przypadku osób, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny - dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny;
  • zaświadczenie z uczelni oraz kopię legitymacji studenckiej.


Wypełnione zaświadczenie prosimy dostarczyć przed wyjazdem do podpisu do Działu Współpracy z Zagranicą, pok. 619.


Więcej informacji na temat karty EKUZ można znaleźć na stronie NFZ.