Jesteś tutaj

Międzynarodowe grupy robocze (task forces) powołane w ramach projektu:

1)       Grupa robocza (TF1): Zapewnienie Jakości

Lider grupy: CHE Consult oraz (od listopada 2011 r.) Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zadaniem zespołu jest wypracowanie metodyki oceny umiędzynarodowienia uczelni medycznej (w tym standardów, wskaźników i narzędzi), tj. kryteriów i zasad przyznawania znaku jakości „International Medical School”. Prace nad metodyką poprzedziły badania porównawcze i analiza rozwiązań oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania jakością stosowanych w uczelniach partnerskich oraz innych uczelniach i instytucjach z różnych państw.

2)      Grupa robocza (TF2): Rozwój Kadry

Lider grupy: Charité Universitätsmedizin Berlin

Celem prac tej grupy roboczej jest stworzenie systemu szkoleń pracowników w zakresie międzynarodowych i międzykulturowych aspektów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, opieki nad pacjentem czy pracy administracji uczelni (np. usług skierowanych do studentów i pracowników). W marcu 2012 r. we wszystkich uczelniach partnerskich, w tym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostaną zorganizowane pierwsze lokalne szkolenia z tej tematyki. Moduły wypracowane w ramach IMS 2020 Staff Training Course będą stanowić podstawę uczelnianych centrów szkolenia i doskonalenia kadry.

3)      Grupa robocza (TF3): Zarządzanie Uczelnią

Lider grupy: University of Antwerp

Trzecia grupa robocza koncentruje się na wyzwaniach, jakie stoją przed uczelniami w związku z  rozwojem międzynarodowym, w tym ich rosnącą autonomią i odpowiedzialnością. Celem jest określenie strategii i wytycznych dotyczących zachowania równowagi pomiędzy tymi dwoma aspektami działania uczelni (w tym kształcenia w zawodach medycznych). Standardy zostaną opracowane na podstawie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania uczelnią, jak również współpracy uczelni z instytucjami państwowymi.