Jesteś tutaj

Średnia ocen - wyjazd w ramach Programu Erasmus+

Przypominamy, że głównym kryterium wyboru studentów do wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+ jest średnia ocen ze wszystkich lat studiów. Zgodnie z Regulaminem Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Uchwała Senatu nr 17/2012 z dnia 26.03.2012) średnia ocen liczona jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z egzaminów.

Studenci, którzy w dokumentach aplikacyjnych do Programu ERASMUS podadzą nieprawidłową/ zawyżoną średnią zostaną skreśleni z listy kandydatów do wyjazdu, a sprawa zostanie zgłoszona Dziekanowi stosownego Wydziału oraz Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus.