Aktualności

Ogłaszamy rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2021/2022.

Ogłaszamy rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ PRAKTYKI w roku akademickim 2021/2022.
UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW ORAZ WARUNKI UDZIAŁU STUDENTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W PROGRAMIE ERASMUS+
Zapraszamy do udziału w rekrutacji dla studentów do Programu Erasmus+ STUDIA oraz PRAKTYKI w roku akademickim 2021/2022.

Komunikat w sprawie możliwości przełożenia mobilności zagranicznej Erasmus+ zaplanowanej na rok akademicki 2020/21 w związku z COVID-19:

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informujemy o możliwości anulowania lub przełożenia terminu odbywania mobilności zagranicznej (wyjazdy na studia, praktykę oraz wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich).