AKTUALNOŚCI

Ogłaszamy rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2021/2022.

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW ORAZ WARUNKI UDZIAŁU STUDENTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W PROGRAMIE ERASMUS+
Ogłaszamy rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ PRAKTYKI w roku akademickim 2021/2022.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji dla studentów do Programu Erasmus+ STUDIA oraz PRAKTYKI w roku akademickim 2021/2022.