Aktualności

Drodzy Studenci,

zapraszamy do udziału w rekrutacji dla studentów i doktorantów do Programu Erasmus+ STUDIA oraz PRAKTYKI w roku akademickim 2023/2024.

Nabór do programu Erasmus+ na rok 2023/2024 trwa od 2 do 31 stycznia 2023r.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKICH W ROKU AKAD. 2022/2023 - w ramach programu ERASMUS +

Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza pracowników administracyjnych WUM do udziału w szkoleniach programu Erasmus+ organizowanych w instytucjach europejskich.

Przykładowa oferta szkoleń dla pracowników znajduje się na stronie projektu Integration and Promotion od Staff Training Courses at Universities across Europe (IMOTION): http://staffmobility.eu/