Aktualności

 

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji dla studentów
do Programu Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2024/2025

 

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE - Jak aplikować na studia i praktyki

Opis wydarzenia

Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja klinicznego rozumowania. Prelegenci wyjaśnią, dlaczego jest to tak ważne zagadnienie, nie tylko w kontekście kształcenia akademickiego, ale również w odniesieniu do dalszej praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Program