Wyjazdy zagraniczne

Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że w dniu 23.08.2019 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę na zakup i dostawę biletów lotniczych krajowych i zagranicznych z Biurem Podróży WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie (kod pocztowy: 36-020), ul. Kielnerowa 108A.

Wszystkie bilety lotnicze należy rezerwować i realizować wyłącznie w w/w biurze.

Bilety zakupione w innych biurach nie będą rozliczane przez WUM!

Osoba delegowana na wyjazd rezerwuje bilet lotniczy w biurze WhyNotTravel.

Zamówienia mogą być składane:

1)     telefonicznie na numer: 14 631 39 51 /14 631 39 55; Kom. +48 506 375 358 / +48 506 375 858, 

2)     e-mailem na adres: wum@whynottravel.pl

Uwaga! Osoby nie będące pracownikami WUM, jak również studenci i doktoranci, nie mogą otrzymać zaliczki na wyjazd. W takim przypadku WUM dokonuje przedpłat (hotelowych, opłaty zjazdowej, podróży) lub refunduje poniesione koszty po przedstawieniu faktur/rachunków wystawionych na WUM.

Dokumenty związane z wyjazdem służbowym za granicę należy składać do Działu Współpracy z Zagranicą, pokój 511.

Rozliczenia finansowe z wyjazdu dokonuje się w Dziale Finansowym, pokój 420.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z wyjazdami służbowymi za granicę udziela:

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 511
02-091 Warszawa
tel.: 22/ 57 20 310 (w czasie ewentualnej nieobecności Pani Magdy Nobis prosimy o kontakt telefoniczny z pozostałymi pracownikami Działu)