Kontakt

Godziny pracy biura ERASMUS i konsultacji dla studentów:

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00
Piątek - BIURO NIECZYNNE dla studentów


Kierownik Działu:

mgr Lidia Przepióra-Dziewulska

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.74 parter 
ul. Stanisława Binieckiego 6
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 219
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl

mgr Katarzyna Szałapska-Kręcioch (studenci przyjeżdżający ERASMUS, CEEPUS, freemover)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.5 parter 

ul. Stanisława Binieckiego 6 
02-097 Warszawa
tel.: (22) 57 20 348
faks: (22) 57 20 449
e-mail: katarzyna.szalapska@wum.edu.pl 

mgr inż. Hanna Wojtasik (Erasmus+ projekty współpracy, KA171 kraje trzecie)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.5 parter 
ul. Stanisława Binieckiego 6 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 370
faks: (0-22) 57 20 449
e-mail: hanna.wojtasik@wum.edu.pl 

mgr Angelika Stankiewicz (studenci wyjeżdżający ERASMUS)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.21 parter 
ul. Stanisława Binieckiego 6 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 579
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: angelika.stankiewicz@wum.edu.pl

mgr Joanna Godlewska (studenci wyjeżdżający ERASMUS)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.21 parter 
ul. Stanisława Binieckiego 6 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 312
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: joanna.godlewska@wum.edu.pl 
 

mgr inż. Joanna Lubecka (zagraniczne delegacje służbowe)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.21 parter 
ul. Stanisława Binieckiego 6 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 310
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: joanna.lubecka@wum.edu.pl

mgr Dorota Niewczas (wyjazdy i przyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, 2 piętro  Dni pracy: od wtorku do czwartku

ul. Stanisława Binieckiego 6
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 379
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl

mgr Katarzyna Janik 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, pok. 1.74 parter

ul. Stanisława Binieckiego 6 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 385
faks: (0-22) 57 20 455 
e-mail: katarzyna.janik@wum.edu.pl