Kontakt

Kierownik Działu: mgr inż. Hanna Wojtasik
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 508
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 370
faks: (0-22) 57 20 449
e-mail: hanna.wojtasik@wum.edu.pl 

Zastępca Kierownika Działu:  mgr Lidia Przepióra-Dziewulska
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 503
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 219
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl

mgr Katarzyna Szałapska-Kręcioch (studenci przyjeżdżający ERASMUS, CEEPUS, freemover)

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 508
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 348
faks: (22) 57 20 449
e-mail: katarzyna.szalapska@wum.edu.pl 

mgr Marta Molek (studenci wyjeżdżający ERASMUS)

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 510
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 360
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: marta.molek@wum.edu.pl 

mgr Agnieszka Wroczyńska-Gulik (studenci wyjeżdżający ERASMUS)

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 510
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 312
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: agnieszka.wroczynska-gulik@wum.edu.pl

Genowefa Nobis (delegacje pracowników) (obecnie na urlopie) 

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 511
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 310
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: genowefa.nobis@wum.edu.pl 

mgr Dorota Niewczas (wyjazdy i przyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS)

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 511
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 379
faks: (0-22) 57 20 455
e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl

mgr Katarzyna Janik 

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 503
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 385
faks: (0-22) 57 20 455 
e-mail: katarzyna.janik@wum.edu.pl

mgr Delfina Święćkowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 511
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 579
faks: (0-22) 57 20 449
e-mail: delfina.swieckowska@wum.edu.pl

Godziny pracy biura ERASMUS dla studentów:

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00
Piątek - BIURO NIECZYNNE dla studentów