Ambasada Francji w Polsce ogłasza szóstą edycję konkursu “Mój doktorat w 180 sekund”

17.01.2024
Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery!

Ambasada Francji w Polsce ogłasza szóstą edycję konkursu “Mój doktorat w 180 sekund”

 

Harmonogram konkursu

 • 15 stycznia 2024 do 19 lutego 2024 r.: termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie: formularz zgłoszeniowy (link bezpośredni)
 • Koniec lutego / początek marca 2023 r. (dokładna data podana wkrótce): nagrania prezentacji kandydatów
 • Od 17 do 23 marca 2023 r.: rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online
 • 22 marca 2024 r.: Finał krajowy na Uniwersytecie Warszawskim CCFEF
 • 6 czerwca 2024 r.: Finał środkowoeuropejski na Uniwersytecie ELTE (Budapeszt)

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki

 • Mówić biegle w języku francuskim,
 • Odbywać studia doktoranckie w roku akademickim 2023-2024 lub obronili doktorat w terminie krótszym niż 12 miesięcy przed międzynarodowym finałem we wrześniu 2023 roku (wymagana będzie kopia legitymacji studenckiej i zaświadczenie ze szkoły),  
 • Reprezentować uczelnię, której doktorant jest studentem. W przypadku doktoratu en cotutelle kandydat może reprezentować tylko jedną uczelnię i nie może dokonać zgłoszenia udziału w dwóch krajach będących stronami konkursu,
 • Przedstawić wystarczający stan zaawansowania projektu badawczego,
 • Poinformować o udziale w konkursie swojego promotora i/lub jednostkę finansującą oraz dyrektora jednostki badawczej,
 • Nie być finalistą poprzednich edycji konkursu,
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy do 19 lutego. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE----> https://www.pologne.campusfrance.org/pl/moj-doktorat-w-180-sekund-0