Webinar w ramach Projektu Erasmus+ "Clinical reasoning w praktyce klinicznej pielęgniarek i położnych"

18.04.2023
Data wydarzenia 18.04.2023 
Miejsce godz. 16:00, Platforma Microsoft Teams

Opis wydarzenia

Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja klinicznego rozumowania. Prelegenci wyjaśnią, dlaczego jest to tak ważne zagadnienie, nie tylko w kontekście kształcenia akademickiego, ale również w odniesieniu do dalszej praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. 

Program

Rejestracja na wydarzenie dostępna pod linkiem

Na podany adres e-mail w późniejszym terminie zostanie przesłany bezpośredni link do spotkania.

Webinar jest organizowany w ramach projektu “Clinical Reasoning in Nursing and Midwifery Education and Clinical Practice”  KA220 HED Cooperation Partnerships in Higher Education, Project code 2021-1-BE02-KA220-HED-000023194. Realizuje go konsorcjum w składzie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, University Colleges Leuven-Limburg, Atlas College Genk, Univerza v Ljubljani, Fundacio Clinic Per a La Recerca Biomedica oraz Instituto Politecnico de Setubal.
Okres realizacji projektu na przypada na lata 2021-2025. Pracami zespołu polskiego kieruje dr n. o zdr. Małgorzata Stefaniak z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.