MEDINE Thematic Network

Sieć tematyczna edukacji medycznej w Europie. MEDINE dotyczy tematów edukacyjnych, instytucjonalnych i jakości nauczania w europejskiej edukacji medycznej.

MEDINE działa w ramach inicjatyw europejskich – Deklaracji Bolońskiej, ECTS, Diploma Supplement, dwustopniowego programu studiów, projektu „Tuning”, jak również poprzednich działań w edukacji medycznej Komisji Europejskiej, AMEE, AMSE i WFME.

Kluczowi odbiorcy: studenci, wykładowcy, pacjenci, pracownicy służby zdrowia, organy zarządzające i wykonawcze, społeczeństwo, Komisja Europejska, Ministerstwa Zdrowia i Edukacji.

Task Forces (Grupy Zadaniowe) będą się wymieniać doświadczeniami i współpracować poprzez coroczne konferencje i za pośrednictwem strony internetowej MEDINE.

Główne działania i oczekiwane wyniki w ramach 5 Task Forces:

 1. Tuning Task Force

  Leader: University of Edinburgh

  Cel: uzgodnienie zarysu kompetencji/korzystnych efektów nauczania w Europie przy zastosowaniu projektu Tuning
 2. Quality Assurance Standards Task Force

  Leader: WFME/AMSE

  Cel: doskonalenie zapewnienia jakości standardów nauczania w procesie europejskiej edukacji medycznej.
 3. International Recognition of Qualifications Task Force

  Leader: University of Antwerp

  Cel: utworzenie ramowego programu dla międzynarodowej uznawalności kwalifikacji w kontekście edukacji medycznej w powiązaniu z innymi zawodami
 4. Transparency and Public Understanding of Medical Education Task Force

  Leader: AMEE

  Cel: uzyskanie przejrzystości i publicznego zrozumienia edukacji medycznej (przeddyplomowe, podyplomowe i kontynuacji), jak również efektów nauczania w Europie i poza nią
 5. Links between Medical Education and Research Task Force

  Leader: Semmelweis University, Budapest

  Cel: wzmocnienie i rozwój więzi pomiędzy edukacją i badaniami naukowymi w medycynie
   

Thematic Network MEDINE jest koordynowany przez Uniwersytet w Bristolu (Profesora Gareth’a Williams’a).

Warszawski Uniwersytet Medyczny uczestniczy w dwóch Task Forces: Tuning oraz Transparency and Public Understanding of Medical Education.

Koordynatorem z ramienia naszej uczelni jest prof. dr hab. Ireneusz W. Krasnodębski