Mobilność zagraniczna w roku akad. 2020/21 a COVID-19

Komunikat w sprawie możliwości przełożenia mobilności zagranicznej Erasmus+ zaplanowanej na rok akademicki 2020/21 w związku z COVID-19:

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informujemy o możliwości anulowania lub przełożenia terminu odbywania mobilności zagranicznej (wyjazdy na studia, praktykę oraz wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich).

Wyjazd na praktykę (SMP)
1. Jeżeli praktyka miała odbyć się w roku akad. 2020/21, w porozumieniu z instytucją zagraniczną można podjąć decyzję o przesunięciu terminu jej odbycia lub o rezygnacji z wyjazdu.
2. Poinformuj DWZ o przesunięciu terminu/zawieszeniu/rezygnacji z wyjazdu i zaistniałej sytuacji drogą mailową: marta.molek@wum.edu.pl; michal.wojtaszek@wum.edu.pl

Wyjazd na studia (SMS)
1. Jeżeli studia zagraniczne zostały anulowane w obecnym roku akademickim przez partnerską uczelnię zagraniczną ze względu na sytuację epidemiologiczną, w porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem oraz DWZ podejmij decyzję o rezygnacji lub przełożeniu wyjazdu na rok akademicki 2021/22.
2. Przełożenie wyjazdu jest możliwe pod warunkiem:
a) studiowania w roku akademickim 2021/22 na tym samym kierunku, co w roku
2020/2021;
b) uzyskania zgody Koordynatora Wydziałowego oraz partnerskiej uczelni zagranicznej.
3. Poinformuj DWZ o przesunięciu terminu/zawieszeniu/rezygnacji z wyjazdu i zaistniałej sytuacji drogą mailową: marta.molek@wum.edu.pl; michal.wojtaszek@wum.edu.pl