Jesteś tutaj

Rekrutacja na praktyki w Japonii i Peru do 5 grudnia 2018!

Rekrutacja na praktyki w ramach umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi:

  1. Hamamatsu University School of Medicine, Japonia www.hama-med.ac.jp/uni-e.html
  2. Toho University,  Tokio,  Japonia www.toho-u.ac.jp/english/
  3. Main National University of San Marcos, Lima, Peru www.unmsm.edu.pe
  4. The   University of San Pedro in Chimbote, Peru www.usanpedro.edu.pe 

Do udziału w wymianie z uczelniami partnerskimi zapraszamy studentów po ukończonym 2 roku studiów oraz doktorantów z Wydziałów Lekarskich WUM.

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

- bardzo dobra znajomością języka angielskiego i/lub kraju docelowego

- dobra średnia ocen potwierdzona przez dziekanat

- przynależność do koła naukowego

- osiągnięcia naukowe (lista publikacji, uczestnictwo w konferencjach,

                                          konkursach itp.).

Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej - terminy wyjazdów, dodatkowe kryteria, dokumenty itp.

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju rozpatruje wnioski i dokonuje wyboru kandydatów na praktykę.

WARUNKI:

- Osoba zakwalifikowana otrzyma dofinansowanie kosztów podróży

- Okres pobytu: Hamamatsu, Lima i Chimbote : 1 lub 2 miesiące

                                                                       Tokio : 1 miesiąc

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu)

2.      CV w języku angielskim (ze zdjęciem)

3.      List motywacyjny (w jęz. polskim)

4.      Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i/lub języka kraju docelowego na poziomie B2

Rekrutację i kwalifikację studentów organizuje i koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą (e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju 503 lub 508, Rektorat WUM.

Adres: Dział Współpracy z Zagranicą WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Termin zgłoszeń: 5 grudnia 2018