Jesteś tutaj

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NA WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKICH W ROKU AKAD. 2019/2020 - w ramach programu ERASMUS +

Uprzejmie informujemy, że termin składania wnisków przez nauczycieli akademickich zaintersowanych wyjazdem do Uczelni Partnerskich w ramach Programu Eramus+ został wyzanczony do 15 września 2019. Osoby zaintersowane wyjazdem w okresie do końca września 2020 roku proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego oraz CV w Dziale Współpracy z Zagranicą (ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 623).

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne, znające biegle język angielski i/lub język kraju do kórego chcą wyjaechać.

Istnieje możliwość wyjazdu do uczelni w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Ausrii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Turcji, Niemczech, Włoszech, Francji, Grecji, na Węgrzech i Łotwie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zagranica.wum.edu.pl.

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ udziela pracownik w/w Działu mgr. Dorota Niewczas (tel: 22-572-03-79, e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl).

                                                     Prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma

                                  Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji Programów ERASMUS i CEEPUS