Warszawski Uniwersytet Medyczny w NETWORKS


Warszawski Uniwersytet Medyczny w NETWORKS

 • WUM od 2004 roku należy do Stowarzyszenia Edukacji Medycznej w Europie (Association for Medical Education in Europe – AMEE):

  AMEE promuje międzynarodowy wymiar i wyznacza standardy w e
  dukacji medycznej. Jest liderem we wprowadzaniu innowacji w rozwój edukacji medycznej. Jest wiodącą globalną siecią skupiającą wszystkich uczestniczących w edukacji medycznej (również studentów i pacjentów). AMEE promuje stypendia i mobilność międzynarodową.
  WUM intensywnie uczestniczy w AMEE; Udział w Konferencjach - możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z uczelniami medycznymi z całego świata dające możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych. Możliwość zapoznania się i przeniesienia na grunt polski nowych rozwiązań w edukacji medycznej. Sesje plenarne, warsztaty i seminaria – to kompendium wiedzy medycznej na najwyższym światowym poziomie.

   

 • od 2006 roku do ECTS – Medical Association (Stowarzyszenia Medycznego ECTS)

  Cel sieci: Wspomaganie i doskonalenie mobilności studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Zapewnienie roli doradczej uczelniom medycznym i wydziałom lekarskim w organizacji tej mobilności. Promocja internacjonalizacji.
  WUM intensywnie uczestniczy w różnych działaniach sieci ECTS MA. Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z uczelniami partnerskimi. Wymiana studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Uczestnictwo w różnych projektach dydaktycznych i naukowo-badawczych.