Jesteś tutaj

Eksperci

Zachęcamy pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do rejestrowania się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej. Zgłoszenia mogą być dokonywane w trybie ciągłym przez instytucje oraz indywidualne osoby w całym siedmioletnim okresie działania 7PR. W tym celu należy wypełnić specjalne formularze zgłoszeń dostępne na stronie CORDIS:

https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

Kto może zgłaszać się na eksperta (na podstawie informacji KPK):

 • ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle;
 • podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;
 • do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów ale także doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, ale także przedsiębiorców i administratorów (również magistrów). Wnioski składane do KE są bardzo różne i nie wszystkie to typowe projekty badawcze
 • udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta;
 • dodatkowym atutem, który może być brany pod uwagę przez KE to:
  • doświadczenie w ewaluacji różnego rodzaju projektów;
  • doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów;
  • znajomość obszaru przemysłowego i połączeń pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym;
  • ekspert powinien być dyspozycyjny ponieważ KE określa termin i czas oceny projektów;
  • eksperci 6PR powinni zarejestrować się ponownie w bazie ekspertów 7PR.

 • Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html