Jesteś tutaj

Projekty realizowane w WUM

7. Program Ramowy

 • NUTRIMENTHE
  • Nr umowy: 212652
  • Tytuł: Effect of diet on the mental performance of children
  • Kierownik projektu: prof. Hanna Szajewsk
  • Jednostka: Klinika Diabetologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych, II Katedra Pediatrii, IWL
 • nEUROPt
  • Nr umowy: 201076
  • Tytuł: Non-invasive imaging of brain function and disease by pulsed near infrared ligh
  • Kierownik projektu: prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
  • Jdnostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, IWL
6. Program Ramowy
 • A-Cute-Tox
  • Nr umowy: 512051
  • Tytuł: Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity
  • Kierownik projektu: prof. Robert Rudowski
  • Jednostka: Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, IWL
 • PREVENTCD
  • Nr umowy: 036383
  • Tytuł: Influence of the dietary history in the prevention of coeliac disease: possibilities of induction of tolerance for gluten in genetic predisposed children
  • Kierownik projektu: prof. Hanna Szajewska
  • Jednostka: Klinika Diabetologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych, II Katedra Pediatrii, IWL
 • European Leukemia Net
  • Nr umowy: 503216 (LSHC-CT-2004)
  • Tytuł: Strengthen and develop scientific and technological excellence in research and therapy of leukemia (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) by integration of the leading national leukemia networks and their interdisciplinary partner groups in Europe
  • Kierownik projektu: prof. Wiesław Jędrzejczak
  • Jednostka: Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, IWL