Jesteś tutaj

Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii

ICGEB

The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii

An international organisation dedicated to advanced research and training in molecular biology and biotechnology, with special regard to the needs of the developing world.

Polska od kilku lat jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) w Trieste - New Delhi - Cape Town, w związku z tym pracownicy polskich instytucji mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez ICGEB oraz sponsorowanych przez tą organizację. Dotyczy to w szczególności następujących programów naukowych ICGEB:

 

  • Granty Badawcze (CRP Research Grants) - wybrane w wyniku konkursu projekty badawcze są finansowane przez ICGEB w wysokości ok. 25 tys. euro rocznie przez okres do 3 lat.
  • Studia podoktorskie (Postdoctoral Fellowships) - osoby z doktoratem lub przynajmniej 3-letnim doświadczeniem badawczym mogą ubiegać się o stypendium pokrywające ich jedno-, dwuletni staż naukowy w laboratorium ICGEB w Trieste lub New Delhi. Kandydaci powinni mieć nie więcej niż 35 lat. Pod koniec pobytu stażowego osoby te mogą ubiegać się o tzw. Return Grant, związany z dofinansowaniem ich pracy naukowej w macierzystej jednostce po powrocie do Polski.
  • Studia doktoranckie (Pre-doctoral Fellowships) - organizowane są 3-letnie studia doktoranckie (z możliwością przedłużenia o 1 rok) w ośrodkach ICGEB w Trieste lub New Delhi. Uczestnicy studiów otrzymują od ICGEB stypendia doktoranckie. Kandydaci powinni mieć mniej niż 32 lata w momencie zakończenia naboru aplikacji.
  • Stypendia krótkoterminowe (Short-term Fellowships) - zespoły naukowe z krajów członkowskich prowadzące wspólne projekty z grupami badawczymi z ośrodków ICGEB w Trieste lub New Delhi mogą delegować swojego pracownika do współpracującego zespołu ICGEB na okres 3-6 miesięcy celem wykonania uzupełniających badań. Stypendyści otrzymują od ICGEB stypendia pokrywające koszty ich pobytu we Włoszech lub w Indiach.
  • Sandwich PhD Programme - doktoranci z krajów członkowskich ICGEB mogą ubiegać się o 6-12 miesięczne stypendia umożliwiające przeprowadzenie części badań naukowych w ośrodkach ICGEB w Trieste lub New Delhi.
  • Polskie ośrodki naukowe mogą ubiegać się o dofinansowanie przez ICGEB (do wysokości 20 tys. euro) kosztów organizacji konferencji (Meetings) bądź kursów (Courses, Workshops) w dziedzinie inżynierii genetycznej i biotechnologii.

 

Szczegółowe informacje o działalności ICGEB oraz formularze grantowe, stypendialne można znaleźć na stronie internetowej: http://www.icgeb.org/