Jesteś tutaj

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

 

Zamiarem Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów.

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Pod uwagę brany jest temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

Szczegółowe informacje: http://cmrsf.republika.pl/Podanie.htm