Jesteś tutaj

Foundation for Basic Research in Medicine

PhD Fellowships

Stypendia przyznawane są wybitnym młodym naukowcom (wiek do 27 lat), którzy chcą realizować ambitny projekt przez okres 3 lat, w badaniach podstawowych dotyczących biomedycyny w międzynarodowym laboratorium. Celem tego programu stypendialnego jest promowanie podstawowych badań biomedycznych poprzez dostarczanie najlepszym naukowcom wsparcia w trakcie realizacji doktoratu.

Stypendium jest dla naukowców z Europy, a także dla kandydatów spoza krajów europejskich, którzy będą realizować projekt badawczy w Europie. Kandydaci nie mogą mieć więcej jak 27 lat w momencie zakończenia przyjmowania wniosków (1 lutego, 1 czerwca, 1 października). Projekt musi mieć charakter eksperymentalny, w dziedzinie podstawowych badań biomedycznych, być skierowanym na objaśnianie biologicznego fenomenu ludzkiego życia oraz wchodzić w posiadanie nowej wiedzy naukowej. W momencie zakończenia składania wniosków, naukowiec nie może pracować dłużej niż 6 miesięcy nad swoim projektem.

Stypendium początkowo przyznawane jest na okres 2 lat, może być jednak przedłużone do 3 lat. W ramach stypendium naukowcy mogą otrzymać wsparcie również na udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Terminy składania aplikacji: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują sie na stronie Boehringer Ingelheim Fonds w zakładce:
PhD Fellowships.