Jesteś tutaj

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) został założony 9 czerwca 2000 r. przez państwa członkowskie: Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry. Głównym zadaniem Funduszu jest wspomaganie ściślejszej współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami. Współpraca regionalna między tymi krajami organizowana jest poprzez realizację wielostronnych projektów, zwłaszcza kulturalnych, naukowych, badawczych i edukacyjnych oraz związanych z wymianą młodzieży, promocją turystyki i współpracą transgraniczną. Budżet Funduszu tworzą zobowiązania finansowe wszystkich czterech państw członkowskich.

Cele i zadania Funduszu
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólnej reprezentacji w państwach trzecich. Wymienione cele są realizowane za pomocą wsparcia finansowego dla działań
w zakresie promowania i rozwoju:

  • współpracy kulturalnej;

  • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;

  • wymiany młodzieży;

  • współpracy przygranicznej;

  • turystyki.

Dwa razy w roku Fundusz udziela dotacji w postaci "standardowych" grantów w wysokości nie przekraczającej 15-50 tys. euro

http://www.visegradfund.org/grants.html

oraz cztery razy do roku (1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia)  tzw "małych grantów" w wysokości do 5 tys. euro na okre 6 miesiecy

http://www.visegradfund.org/grants.html

O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kierując się następującymi kryteriami:

  • projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy;

  •  projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców;

  • projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy;

  • projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne;

Im więcej kryteriów dany projekt spełnia jednocześnie – tym większe ma szanse na otrzymanie środków z Funduszu Wyszehradzkiego. O dofinansowanie badań naukowych ze środków Funduszu mogą starać się m.in.: uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe. Wymagane formularze znajdują się na stronie internetowej Funduszu: http://www.visegradfund.org/ifa.stm?inc=ifa01

Szczegółowe informacje:

http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=879