Jesteś tutaj

L’Oreal dla Kobiet i Nauki

Dla Kobiet i Nauki - L’Oréal Polska

O stypendia ubiegać się mogą kobiety zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk biologiczno-medycznych, których prace mają charakter aplikacyjny. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy okres realizacji pracy. Prace oceniane są przez 12 jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L'Oréal Polska. Od 2010 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu - 25.000 zł, habilitacji - 30.000 zł.

Stypendia przyznawane są na okres 1 roku trzem doktorantkom oraz dwóm badaczkom kończącym pracę habilitacyjną.

Regulamin, a także szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/