Jesteś tutaj

Stypendia konferencyjne

Stypendia konferencyjne

 

 Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, ktore zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorow referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobeknaukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, w ktorej celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

Stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztow podroży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.

Procedurą konkursową związaną z przyznawaniem stypendiow konferencyjnych FNP zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie i wyłącznie tam należy składać wnioski.  

Informacji o stypendium oraz warunkach, jakie powinny spełniać wnioski, udziela Anna Sudolska-Bytof

w Towarzystwie Naukowym Warszawskim,

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 06 (parter)

00-330 Warszawa

tel./faks (0 22) 657 28 26,

tel. (0 22) 657 27 18,

e-mail: sekretariat@tnw.waw.pl

www.tnw.waw.pl