Jesteś tutaj

The Ernst Schering Foundation

Doctoral Fellowships - Fundacja wspiera wybitnych młodych naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi w dziedzinach: chemia, medycyna, biologia. Co roku przyznaje około 7 stypendiów dla uzdolnionych doktorantów, na prowadzenie projektów badawczych w wiodących instytucjach na całym świecie.

Stypendium przyznawane jest na 2 lata. Kandydaci na stypendium powinni ukończyć studia nie później niż 2 lata wstecz. Projekt może być prowadzony przez badacza w kraju, na uczelni wyższej lub w instytuacie naukowym, wybranym przez kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.scheringstiftung.de/en/activities/science/fellowships/doctoral-fellowships.html

 

Inne programy oferowane przez Ernst Schering Foudation znajdują się na stronie Fundacji w zakładce Programs.