Jesteś tutaj

Stypendia w Chinach

Istnieje możliwość składania aplikacji w ramach Programu "Science and Technology Fellowship Programme in China", którego celem jest promocja mobilności naukowców z UE w zakresie badań w ChRL, a także rozwój długotrwałych kontaktów pomiędzy instytutami badawczymi z UE i ChRL.

Budżet programu wynosi 10 mln euro, z czego większa część ma być przeznaczona na zwiększenie mobilności naukowców europejskich w Chinach. Obecny program pilotażowy zakłada przyjazd do Chin 30 młodych naukowców na okres 2 lat, z czego 6 miesięcy będzie przeznaczonych na naukę języka chińskiego, a 18 miesięcy na prowadzenie badań. Docelowo ma być przyznawanych 100-150 staży rocznie.

Stypendia otwarte są dla naukowców ze wszystkich dyscyplin.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.euchinastf.eu. Termin składania aplikacji upływa w dniu 5 września 2008 r.