Jesteś tutaj

Informacje dla studentów wyjeżdżających na Erasmusa

Kwoty stypendiów dla wyjeżdżających na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) różnią się w zależności od kraju oraz długości pobytu.  Stypendium programu Erasmus może być wypłacone po spełnieniu poniższych warunków:

1) Podpisanie umowy Erasmus

Jesteście Państwo zobowiązani do podpisania Umowy Erasmusa z Uczelnią, na mocy której zostanie wypłacone stypendium Erasmus.

Osoby, które nie będą w stanie osobiście podpisać Umowy dostępnej w Dziale Współpracy z Zagranicą, otrzymają ją drogą mailową. Proszone są wówczas o wydrukowanie trzech egzemplarzy Umowy, podpisanie ich i odesłanie pocztą na adres:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dział Współpracy z Zagranicą (pok. 619)

Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Stypendium bedzie wypłacone na konto podane przez studenta, po podpisaniu umowy przez obie strony (studenta i  Prorektora ds. Dydaktyczno - Wychowawczych).

2) Podanie numerów kont bankowych

Przed wyjazdem na stypendium lub praktyki prosimy o wypełnienie Formularza danych kont bankowych.

Dane zawarte w formularzu są konieczne do przekazania stypendium: dane osobowe, nazwa banku, numery osobistych kont - złotówkowego i walutowego w systemie IBAN, nr SWIFT lub BIC banku.

Konta walutowe mogą być kontami zagranicznymi. Koszty związane z przelewem stypendium pokrywa Uczelnia.