Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

Prosimy nie wypełniać formularzy ręcznie! Dokumenty będą przyjmowane tylko w wersji wypełnionej elektronicznie i wydrukowanej.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROGRAMU ERASMUS+:

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów, którzy chcą wziąć udział w wymianie Erasmus w roku akademickim 2020/2021:

Kwestionariusz - wyjazd na studia Erasmus  Zasady aplikowania

Kwestionariusz - wyjazd na praktyki Erasmus  Zasady aplikowania

Wydrukowane i podpisane dokumenty należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą - pok. 619

Termin składania dokumentów na studia i praktyki w roku akad. 2020/21: 16 grudnia 2019 - 16 stycznia 2020DO POBRANIA DLA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH:


Dokumenty aplikacyjne dla studentów zakwalifikowanych na STUDIA Erasmus:

Application form - formularz zgłoszeniowy na uczelnię partnerską *

Learning Agreement for Studies - porozumienie o programie zajęć
Wskazówki dotyczące wypełniania "LA"

Transcript of records - dokument potwierdzający wszystkie zrealizowane zajęcia/przedmioty w czasie studiów w WUM

* Uwaga: część uczelni partnerskich wymaga aplikacji online lub na własnych formularzach. Przed przygotowaniem dokumentów prosimy sprawdzić jaka forma zgłoszenia aplikacji jest wymagana na uczelni, do której Państwo zostali zakwalifikowani.

Dokumenty aplikacyjne dla studentów zakwalifikowanych na PRAKTYKI Erasmus:

Learning Agreement for Traineeships - porozumienie o programie praktyk (należy złożyć w 2 egzemplarzach)
Wskazówki dotyczące wypełniania "LAT"


OBOWIĄZKOWO DO POBRANIA PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM / PRAKTYKI:

Potwierdzenie długości pobytu na uczelni partnerskiej:
Certificate of Arrival / Departure

Wypłata stypendiów dla studentów:

Formularz danych kont bankowych


Karta informacyjna:
Karta Studenta Erasmusa (Erasmus Student Charter)