Jesteś tutaj

Karta Uczelni Erasmusa

Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) to dokument wydawany przez Komisję Europejską, uprawniający uczelnie do wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Określa ona podstawowe zasady realizacji działań w programie Erasmus, które obowiązują wszystkie uczelnie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007- 2013 oraz 2014-2020.