Jesteś tutaj

Stypendium doktoranckie - Danuta Richardson Scholarship - University of St Andrews, Scotland - zgłoszenia do 17 stycznia 2012

Studia doktoranckie - Danuta Richardson Scholarship

University of St Andrews, Scotland - zgłoszenia do 17 stycznia 2012!!!

Danuta Richardson Scholarship jest to 3-letnie stypendium doktoranckie dla absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznawane w celu przeprowadzenia pracy badawczej w jednej z jednostek Medical School University of St Andrews w Szkocji.

Warunki:

Oferowane stypendium  wynosi 12 000 GBP na rok przez 3 lata. Dodatkowo stypendysta będzie zwolniony z czesnego.  

Osoba ubiegająca się o stypendium musi być zameldowana w Polsce przynajmniej od 1 marca 2008 roku.

Stypendysta będzie miał możliwość dołączenia do szybko rozwijającej się Szkoły Medycznej w ramach jednego z prowadzonych obecnie badań w wymienionych polach badawczych: biofotonika, immunologia, wirologia, biologia raka, nauki neurologiczne, genetyka molekularna i psychologia zdrowia.  

Kandydat powinien w czasie aplikacji brać czynny udział w pracy badawczej w jednym z powyższych tematów.

Więcej informacji znajduje się na załączonej ulotce oraz na stronie:  http://medicine.st-andrews.ac.uk/studentsPostgrad.aspx

Wymagania językowe: http://www.st-andrews.ac.uk/elt/entry/

Pytania należy kierować do pani Karen Ross pgmed@st-andrews.ac.uk lub do głównego badacza w danym temacie.   

Informacja na temat aplikacji znajduje się na stronie http://www.st-andrews.ac.uk/admissions/pg/apply/

 Zgłoszenia należy w pierwszej kolejności kierować do Działu Współpracy z Zagranicą. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy złożyć do 17 stycznia 2012 w pok. 308. Zostanie wybrany jeden kandydat. Jego/jej aplikacja zostanie przesłana do University of St Andrews, który ostatecznie zdecyduje o przyznaniu stypendium.