Jesteś tutaj

konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2013"

Zapraszamy do debaty

Rozpoczynająca się za 10 dni cykliczna konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2013 zgromadzi w Warszawie najwyższej klasy ekspertów w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, jego zagranicznej promocji oraz rekrutacji studentów. Ambicją organizatorów konferencji jest przekazanie najnowszego stanu wiedzy nt. internacjonalizacji polskich uczelni, know-how w zakresie wdrażania najlepszych praktyk umiędzynarodowienia oraz kontynuacja debaty z instytucjami centralnymi odpowiadającymi za kształtowanie polityki państwa w tym obszarze.

Bardzo ciekawie zapowiada się panel przygotowany przez Uniwersytet Łódzki nt. systemowego wsparcia dla umiędzynarodowienia polskich uczelni, w którym aspekty polityki migracyjnej wobec studentów i naukowców z zagranicy oraz zagranicznej promocji polski z perspektywy akademickiej przedstawią: Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu MSW, Rafał Rogala, szef Urzędu ds. Cudzoziemców MSW, Grzegorz Michalski, z-ca dyrektora kierujący Departamentem Konsularnym MSZ oraz gen. bryg. SG Dominik Tracz, komendant główny Straży Granicznej.

Keynote speech na temat drogi do uniwersytetu klasy światowej wygłosi prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, a panel nt. flagowych programów kształcenia prowadzony przez Uniwersytet Warszawski skomentują: prof. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Andrzej Koźmiński.

Sesję analizującą stopień zaawansowania procesu internacjonalizacji polskich uczelni i wyzwania, jakie przed nim stoją poprowadzi prof. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Wystąpi w niej m. in. prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący KRPUT, który poruszy temat promocji zagranicznej uczelni technicznych.

Przedstawione też zostaną praktyczne problemy rekrutacji studentów zagranicznych (sesja Perspektyw) orazsposoby wykorzystywania programów unijnych do poprawy międzynarodowej konkurencyjności polskich szkół wyższych (sesja FRSE). Doświadczenia British Council w zakresie strategicznego wspierania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego przedstawi gość specjalny konferencji - Pat Killingley, dyrektor Higher Education and Education UK.

W czasie uroczystej kolacji wręczone zostaną nagrody dla najlepszych studentów i doktorantów zagranicznych w Polsce - zwycięzców konkursu INTERSTUDENT 2012

Przypominamy, że konferencja - organizowana w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez KRASP oraz Fundację Edukacyjną "Perspektywy" - odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 stycznia 2013 r. Gospodarzem konferencji jest Uniwersytet Warszawski. Jej partnerami są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i British Council.

 

Na zgłoszenia Państwa czekamy do 10 stycznia 2013.

Kontakt: Bianka Siwińska, 501 535 785, b.siwinska@perspektywy.pl