Jesteś tutaj

program stypendialny Collegium Medicum Szpitali Paryskich (CMHP)

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące programu stypendialnego przeznaczonego dla zagranicznych lekarzy, zaproponowanego przez Collegium Medicum Szpitali Paryskich (CMHP).

 

Jednym z priorytetów programu jest zatrudnienie kandydatów z krajów Europy Środkowej, a zwłaszcza z Polski

 

W tym roku szpitale paryskie (APHP) chciałyby zatrudnić 35 zagranicznych rezydentów na okres 1 roku. Wybrani kandydaci będą mieli okazję zdobyć wyjątkowo cenną wiedzę w swojej dziedzinie.

   

Podstawowe warunki uzyskania stypendium :

 

    • Należy być w trakcie specjalizacji (4. rok szkolenia) lub zaraz po dyplomie, specjalizacja kliniczna lub laboratoryjna, 

    • Wymagany poziom znajomości języka francuskiego (B2), niezbędny, by porozumiewać się z pacjentami i sporządzać raporty. 

    • Wiek kandydata : maksymalnie 35 lat, 

    • Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o przyjęciu lub list od ordynatora oddziału jednego ze szpitali wchodzących w skład APHP, w którym popiera on kandydaturę oraz zaświadczenie wystawione przez ordynatora oddziału z kraju pochodzenia, w którym zobowiązuje się do przyjęcia kandydata na oddział po zakończeniu stażu za granicą.

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 marca 2013.  

 

Informacje na temat programu i przygotowania aplikacji można znaleźć na stronie :

 

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/bourses-pour-medecins-etrangers/