Jesteś tutaj

Konferencja dla studentów i młodych naukowców „Actual Problems in Medicine and Pharmacy”

Uprzejmie informujemy, iż Państwowy Uniwersytet Medyczny w Bukowinie zaprasza studentów i młodych naukowców do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Medycznej
i Farmaceutycznej pt.: „Actual Problems in Medicine and Pharmacy” oraz w 1 Sympozjum „The Prospects for Student Government Development”, które odbędzie się w ramach Konferencji w dn.: 27-28 Marca 2013 w Chernivtsi (Czerniowce), Ukraina.

Mile widziane będą prezentacje prac badawczych opisujących teoretyczne lub praktyczne podejście do szerokiego zakresu nauk związanych ze zdrowiem i medycyną, włączając: choroby wewnętrzne, morfologię, neurologię, onkologię, położnictwo, ginekologię, dermatologię, medycynę sądową, zdrowie publiczne, okulistykę, pediatrię, psychiatrię, farmakologię, chirurgię, stomatologię, dietetykę, psychologię medyczną. Wszystkie prace spełniające poniższe wymagania zostaną opublikowane w Ukraińskim Dzienniku Medycznym Młodych Naukowców – „Khyst”.

PROPONOWANE FORMY UDZIAŁU:

·         Wystąpienie i publikacja abstraktu

·         Prezentacja plakatu i publikacja abstraktu

·         Publikacja abstraktu

·         Słuchacz

 

JĘZYKI KONFERENCJI: ukraiński, rosyjski, angielski

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Autorzy i współautorzy prac mogą być studentami i młodymi naukowcami poniżej 35 roku życia (włącznie). W celu wzięcia udziału należy przejść rejestrację on-line do 20 lutego 2013
na stronie:
http://snt.bsmu.edu.ua/bimco. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: snt@bsmu.edu.ua lub pod numerem: +38 095 129 9075.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANYCH PRAC:

·         Praca zgłoszona na konferencję nie może być wcześniej opublikowana lub przekazana do publikacji w innych źródłach;

·         Jeden autor nie może zgłosić więcej niż trzech prac;

·         Maksymalna objętość zgłoszonego tekstu, to 2500 znaków (ze spacjami włącznie)

·         Tekst abstraktu powinien być zgodny z tematem, celem, uwzględniać metody, materiały i zawierać wnioski;

·         Abstrakt nie powinien zawierać tabel, schematów, ilustracji, bibliografii, indeksu słów kluczowych;

·         Nazwy firm farmaceutycznych, sprzętu, odczynników zawartych w oryginalnych wynikach pomiarów – w jednostkach Systemu Międzynarodowego (SI);

·         Wszystkie skróty  (poza ogólnie znanymi) powinny zostać rozwinięte przy pierwszym pojawieniu się w tekście.

 

Oplata za udział w konferencji - 40 EUR może zostać uiszczona gotówką pierwszego dnia konferencji w budynku głównym uniwersytetu. W cenę wliczone są:

·         Materiały konferencyjne

·         Zakwaterowanie

·         Lunch/kawa/obiad

·         Program socjalny