Jesteś tutaj

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI DO PROGRAMU ERASMUS+ 2015/16

Szanowni Studenci,

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem studentów w Programie ERASMUS+ Studia/Praktyki w roku akad. 2015/16 termin składania dokumentów został wydłużony do 23 stycznia 2015.

Zapraszamy do Biura Współpracy z Zagranicą (pok. 619) codziennie w godzinach 10-12 oraz 13-15.

Przypominamy o konieczności dostarczenia kompletu dokumentów w 2 egz. (oryginał + kopia):

- kwestionariusz wyjazdowy z potwierdzoną przez Dziekanat średnią z całości studiów,
- zaświadczenie językowe,
- potwierdzenie bycia aktywnym członkiem koła naukowego,
- w przypadku Praktyk - dodatkowo list intencyjny z instytucji przyjmującej (np. wydruk korespondencji mailowej).

Pierwszeństwo wyjazdu na Studia i Praktyki ERASMUS+ będę mieli studenci uczestniczący w rekrutacji po raz pierwszy.

Serdecznie zapraszamy!