Jesteś tutaj

Informacja dla nauczycieli akademickich o zmianie terminu składania wniosków na wyjazd do Uczelni Partnerskiej w roku akad. 2015/2016, w ramach Programu Erasmus+.

Informacja dla nauczycieli akademickich o zmianie terminu składania  wniosków na wyjazd do Uczelni Partnerskiej w roku akad. 2015/2016, w ramach Programu Erasmus+.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na możliwość wyjazdu już we wrześniu br. nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem w okresie wrzesień 2015 - czerwiec 2016 proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego i CV w Dziale Współpracy z Zagranicą (ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 623) w terminie do dnia 30 maja 2015.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne, znające biegle język angielski i/lub język kraju do którego chcą wyjechać.

Istnieje możliwość wyjazdu do uczelni w Hiszpanii, Portugalii,  Finlandii,  Austrii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Turcji, Niemczech, Włoszech, Francji, Grecji, na Węgrzech i Łotwie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zagranica.wum.edu.pl.

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ udziela pracownik w/w Działu p. Dorota Niewczas (tel: 22-572-03-79, e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl.)

                    

Prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+