Jesteś tutaj

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NA WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKICH W ROKU AKAD. 2015/2016 - w ramach Programu ERASMUS +

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKICH W ROKU AKAD. 2015/2016 - w ramach programu ERASMUS +

Informuję, że termin składania wniosków przez nauczycieli akademickich zainteresowanych wyjazdem do Uczelni Partnerskich w ramach Programu Erasmus+ został przedłużony do 15 stycznia 2016. Osoby zainteresowane wyjazdem w okresie do końca września 2016 roku proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego i CV w Dziale Współpracy z Zagranicą (ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 623).

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne, znające biegle język angielski i/lub język kraju do którego chcą wyjechać.

Istnieje możliwość wyjazdu do uczelni w Hiszpanii, Portugalii,  Finlandii,  Austrii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Turcji, Niemczech, Włoszech, Francji, Grecji, na Węgrzech i Łotwie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zagranica.wum.edu.pl.

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ udziela pracownik w/w Działu mgr. Dorota Niewczas (tel: 22-572-03-79, e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl.)

                                                                                                                                                                              Prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma

                              Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+