Jesteś tutaj

Programy stypendialne rządu francuskiego 2016/2017

Stypendia rządu francuskiego (BGF)

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych. Programy stypendialne umożliwiają utalentowanym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro).

Stypendia zarządzane przez Ambasadę Francji w Polsce

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji.
  • BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki.
  • SSHN: stypendia rządu Francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Inne stypendia z udziałem ambasady Francji

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne stypendia obywatelom polskim, którzy zostali laureatami poniższych programów. Ambasada uczestniczy w selekcji kandydatów, finansuje albo współfinansuje stypendia.

  • BGF Program Copernic: stypendium jednoroczne na program post-Master 2 w zakresie zarządzania w Grandes Ecoles françaises (Institut d’Etudes Politiques de Paris, MINES ParisTech et le Collège des Ingénieurs).
  • BGF ENA – Cykle międzynarodowe: stypendium na okres od 8 do 16 miesięcy na szkolenia w administracji publicznej dla młodych urzędników (początkujących lub doświadczonych) i przyszłych pracowników administracji publicznej .
  • BGF Studia artystyczne: stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na kontynuowanie nauki w konserwatoriach lub specjalistycznych wyższych szkołach artystycznych we Francji.

Szczegóły na stronie Instytutu Francuskiego