Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający - Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego wystawieniem zaświadczenia audytora (Certificate of Financial Statements) projektu pn.: "Elektroniczne Dane Medyczne dla Potrzeb Badań Klinicznych" o akronimie EHR4CR (nr sprawy APW_01_2016).  

Wyłoniony wykonawca: Zespół Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt Spółka z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty