Jesteś tutaj

Wsparcie językowe: Online Linguistic Support (OLS)

Wsparcie językowe online OLS

Jednym z celów strategicznych Programu Erasmus+ jest podnoszenie kompetencji językowych oraz promowanie i wsparcie nauki języków.
Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy na studia, wyjazdy na praktyki) w sprawdzeniu swoich kompetencji jezykowych oraz w nauce języka.
Narzędzie OLS jest dostępne dla następujących języków: angielski, czestki, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki oraz włoski.

  • Testy biegłości językowej online (Language assessment licence) są obowiązkowe dla wszystkich uczestników dla których językiem wykładowym (wyjazd na studia)/ roboczym (wyjazd na praktyki) jest jeden z niżej wymienionych języków: angielski, czestki, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. Uczestnik musi podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności.  Wynik testu nie ma wpływu na kwalifikację uczestnika do wyjazdu - służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności.
  • W zależności od wyniku pierwszego testu biegłości językowej, uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursie językowym. Udział w kursie nie jest obowiązkowy.

Dlaczego warto skorzystać z kursu OLS?

Oprócz nauki we własnym rytmie, w celu udoskonalenia kompetencji z gramatyki, czytania, słuchania, słownictwa i komunikacji, OLS oferuje dodatkowo opcję Live coaching. Są to zajęcia interaktywne pomiędzy prowadzącym native speaker a uczestnikami z możliwością interakcji również pomiędzy uczestnikami. Dostęp do kursu uczestnik ma praktycznie wszędzie – jedynym warunkiem jest stabilny dostęp do Internetu. Opcja Live coaching oferuje następujące funkcje:

  • otwarte language courses w formie Massive Open Online Courses (MOOCs) na wybranym przez uczestnika poziomie i tematyce; zestaw 30 minutowych interaktywnych filmików z funkcją live chat; możliwość korzystania w dowolnej chwili
  • tutoring sessions: zajęcia w klasie wirtualnej; małe grupy max. 6 osób, czas trwania zajęć to ok. 30 min (9 -16, pn -pt); wymagana jest rejestracja; liczba zajęć na które uczestnik może maksymalnie się zarejestrować uzależniona jest od czasu trwania mobilności (np. jeżeli mobilność trwa 16 tygodni można zarejestrować się na max. 8 sesji realizowane nieważne w jakim odstępie czasowym); wielki wybór tematów; gry, debaty, ćwiczenia nad wymową, słownictwem w celu zwiększenia pewności siebie w używaniu języka; feedback od nauczyciela w ciągu 24h.
  • forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników; uczestnicy dzielą się doświadczeniami na temat języka OLS lub innych spraw związanych z Erasmusem.

Problemy techniczne z funkcjonalnością systemu Erasmus+ OLS należy zgłaszać bezpośrednio na stronie OLS.