Jesteś tutaj

WUM zwycięzcą konkursu EDUinspiracje 2016!

 

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza uczenia zwyciężyła w konkursie EDUinspiracje 2016 w kategorii Szkolnictwo wyższe za projekt koordynowany przez Prof. dr hab. Annę Barańczyk-Kuźmę we współpracy z Działem Współpracy z Zagranicą WUM, o nazwie „Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe”. Celem konkursu EDUinspiracje było wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.

Podstawą wyboru zwycięzcy była realizacja programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015. WUM zrealizował łącznie 202 wyjazdy studentów i pracowników uczelni. Na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące kryterium uznawalności - ponad 85% studentów wyjeżdżających na studia oraz 89% studentów realizujących praktyki zadeklarowało otrzymanie uznania wyników osiągniętych podczas wyjazdu. Biorąc pod uwagę skalę wyjazdów (160 osób) oraz specyfikę kształcenia na uczelniach medycznych, jest to wynik zasługujący na wyjątkowe uznanie. Warto zauważyć, że jest to najwyższy wskaźnik uznawalności wśród uczelni medycznych uczestniczących w programie Erasmus+ w Polsce.  

Uczelnia została też dobrze oceniona przez studentów przyjeżdżających. Studenci i pracownicy WUM wyrażali również wysoką satysfakcję z wyjazdów (ponad 96% w przypadku studentów i 100% w przypadku pracowników) oraz wysoki procent przyrostu kompetencji.  

Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas gali, która odbyła się 17 listopada w Centrum Nauki Kopernik. Z ramienia WUM nagrody odebrały Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. Barbara Górnicka oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Lidia Przepióra-Dziewulska.

Więcej informacji o konkursie i zwycięzcach znajduje się na stronie:

http://eduinspiracje.org.pl/final-konkursu-eduinspiracje-czyli-swieto-edukacji/