Jesteś tutaj

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • Stypendia na zrealizowanie Doktoratu: stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

  • Stypendia na Pobyt Badawczy: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców. Stypendysta otrzymuje ok.1374€ na miesiąc.

Informacji na temat programów stypendialnych rządu francuskiego można szukać: 

  • w zakładce FAQ&Kontakt stypendia
  • w poniższej prezentacji programów stypendialnych (proszę kliknąć w obrazek)


Inne stypendia z udziałem Ambasady Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne stypendia obywatelom polskim, którzy zostali laureatami poniższych programów. Ambasada uczestniczy w selekcji kandydatów, finansuje albo współfinansuje stypendia.

  • BGF ENA – Cykle międzynarodowe: stypendium na okres od 8 do 16 miesięcy na szkolenia w administracji publicznej dla młodych urzędników (początkujących lub doświadczonych) i przyszłych pracowników administracji publicznej .
  • Stypendia Eiffel Stypendia Eiffel są przeznaczone dla cudzoziemców studiujących we francuskich uczelniach na studiach magisterskich (poziom Master) lub doktoranckich. Kandydatów do stypendium proponuje uczelnia, a wnioski są rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną złożoną ze specjalistów powołanych przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.