Jesteś tutaj

7. Program Ramowy

7. Program Ramowy wspiera badania naukowe na poziomie wspólnotowym, stąd niemal każdy z ogłaszanych konkursów (z wyjątkiem PEOPLE i IDEAS) wymaga zbudowania konsorcjum przynajmniej 3 niezależnych partnerów z różnych krajów UE.

Programy szczegółowe 7PR, z których może korzystać środowisko medyczne to przede wszystkim:

  • Program Szczegółowy COOPERATION - priorytet HEALTH (badania naukowe w ramach konsorcjów)  > ogłoszone konkursy
  • Program Szczegółowy COOPERATION - priorytet BIO (badania naukowe w ramach konsorcjów)  > ogłoszone konkursy
  • Program Szczegółowy PEOPLE (rozwój kariery naukowej)  > ogłoszone konkursy 
  • Program Szczegółowy IDEAS (badania naukowe o charakterze pionierskim)  > ogłoszone konkursy
  • Program Szczegółowy CAPACITIES  (wspieranie różnorodnych działań na rzecz rozwoju nauki, przemysłu i międzynarodowej
    współpracy Europy z całym światem).

Instytucją pełniącą funkcje informacyjne w zakresie programów ramowych na terenie Polski jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK).

Bieżące informacje nt. 7PR są umieszczane na Wspólnotowym Serwisie Informacyjnym Badań i Rozwoju CORDIS. Można tam znaleźć m.in.:

- informacje o ogłoszonych konkursach

- elektroniczny system składania aplikacji EPSS

- baza ułatwiająca znalezienie partnerów do projektów 

- baza rejestracji ekspertów do oceny aplikacji