Jesteś tutaj

Program Zdrowie Publiczne

Celami Programu są:

 

1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez:

  • Rozwój zdolności Państw Członkowskich do skutecznej odpowiedzi na zagrożenia zdrowotne, m.in. przez zwiększanie stanu gotowości służby zdrowia oraz usprawnianie planowania postępowania w nagłych wypadkach,
  • Działania związane z bezpieczeństwem pacjenta, wypadkami i kontuzjami, oceną ryzyka i legislacji wspólnotowej w zakresie badań krwi, tkanek i komórek.

2. Promocja zdrowia i redukcja nierówności w zakresie zdrowia poprzez:

  • Działania w zakresie determinantów zdrowia, takich jak odżywianie się, spożycie alkoholu, tytoniu i narkotyków, a także determinantów środowiskowych i społecznych,
  • Środki zapobiegające poważnym chorobom oraz nierównościom w zakresie zdrowia w UE,
  • Zwiększanie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz promocję zdrowego starzenia się.

3. Generowanie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat zdrowia poprzez:

  • Działania oparte na udostępnianiu wiedzy z zakresu wskaźników zdrowotnych wśród obywateli,
  • Koncentracja na działaniach wspólnotowych w zakresie wymiany informacji w obszarach takich jak kwestie płci, zdrowia dziecięcego i rzadkich chorób.