Jesteś tutaj

ECTS – EUROPEAN CREDITS TRANSFER SYSTEM

Europejski System Transferu Punktów – jest niezbędnym elementem do uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych. Podstawą ECTS są trzy elementy: informacja, porozumienie oraz stosowanie punktów ECTS. Pełne uznawanie studiów jest warunkiem sine qua non wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+. Oznacza to, że okres studiów odbyty za granicą (w tym egzaminy, zaliczenia i kolokwia) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej (w tym egzaminy, zaliczenia i kolokwia).

W ramach ECTS na cały rok akademicki przypada 60 punktów, a na semestr zazwyczaj 30 punktów. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określają wkład pracy, jaki musi włożyć student, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu, a zatem obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje, pracę indywidualną – w bibliotece lub w domu – oraz egzaminy, zaliczenia i kolokwia.